ที่ทิ้งไว้ใน entry ที่แล้วอ่ะ เกี่ยวกับนิทรรศการสื่อขยะ วันนี้เราเอาข้อมูลมาฝากตามคำสัญญาแล้วนะ